Persondata & cookies

PERSONDATAPOLITIK

 1. Generelt
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Kursuscentret Kilden ApS ("Kilden", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Kildens hjemmeside, https://www.kilden-massagebankar.se/ ("Hjemmesiden").
  3. Kilden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kilden kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen
  1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
   1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt vise dig relevante tilbud på siden. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
   2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
  2. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
   1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
   2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 3. Modtagere af Personoplysninger
  1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til LEMAN - INTERNATIONAL SYSTEM TRANSPORT A/S (lagerhotel) og til GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.
  2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet lagring af data, e-mail, teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, og til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
  3. Tre af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC.,Dropbox, Inc. og Microsoft Corporation er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
   1. kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
   2. kopi af Dropbox's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active.
   3. Kopi af Microsofts certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
 4. Dine rettigheder
  1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
  2. Indsigtsretten
   1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
   2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kilden@kilden.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
  3. Retten til berigtigelse
   1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  4. Retten til sletning
   1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
  6. Retten til dataportabilitet
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  7. Retten til indsigelse
   1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
   2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
  8. Retten til at klage
   1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 5. Sletning af persondata
  1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 26 måneder.
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb eller efter den givne garanti udløbe. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 6. Sikkerhed
  1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 7. Kontaktoplysninger
  1. Kursuscentret Kilden ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
  2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Kursuscentret Kilden ApS

Søndermarksvej 14

2500 Valby, Danmark

Tlf. nr.: (+45) 70 400 600

E-mail: kilden@kilden.dk

 1. Ændringer i Persondatapolitikken
  1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
  2. Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.
 2. Versioner
  1. Dette er version 1 af Kildens persondatapolitik dateret den 4. maj 2018.

Cookies

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med køb, tilmelding til nyhedsbrev og andre tjenester, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens terminaludstyr fx pc, mobiltelefon etc. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies anvendes for at forbedre hjemmesidens service. Cookies er nødvendige for at kunne gennemføre køb på siden. Brugen af cookies kompromitterer ikke din sikkerhed ved at anvende hjemmesiden. 

Der bruges følgende cookies på siden:

Cookie til sessions id (session-cookie) 
Cookiens navn: "PHPSESSID"
Cookiens levetid: Til browseren lukkes
Cookiens funktion: Husker sessions id (som webserver benytter til at koble den besøgende sammen med session for indkøbskurv, landevalg, kundelogin mv.)

Cookie til husk log ind
Cookiens navn: "user"
Cookiens levetid: 30 dage
Cookiens funktion: Husker login-informationer

Cookie som registrerer accept af cookies
Cookiens navn: " fdihcookiescript"
Cookiens levetid: 14 dage
Cookiens funktion: Husker accept af cookies

Cookies til Google Analytics, Google Inc.
Cookiens navn: " __utma"
Cookiens levetid: 2 år
Cookiens funktion: Statistik Indsamler data såsom antallet af gange en bruger har været på et website, hvornår det første besøg skete og hvornår det seneste besøg skete. Informationen anvendes af Google Analytics (Google Inc.)

Cookiens navn: " __utmb "
Cookiens levetid: 30 min
Cookiens funktion: Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på et website varer. (Google Inc.)

Cookiens navn: " __utmc"
Cookiens levetid: Til browseren lukkes
Cookiens funktion: Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på et website varer. (Google Inc.)

Cookiens navn: " __utmz"
Cookiens levetid: 6 måneder
Cookiens funktion: Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på, hvilke søgeord, der blev brugt og hvor i verden websitet blev tilgået fra. Anvendes af Google Analytics..

Kan jeg slette cookies?

Du kan til enhver tid slette de cookies, du har liggende på din computer.  Du kan herunder finde vejledninger til, hvordan du sletter cookies:Hvis du ikke ønsker, at Kursuscentret Kilden Aps identificerer din pc, mobil etc. ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser. Bemærk dog at du da ikke vil kunne foretage indkøb på siden.

For hvert besøg på hjemmesiden - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - registrerer Kursuscentret Kilden Aps brugerens type af browser, styresystemet, værten (host) og webadresser på de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden. 

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Kursuscentret Kilden Aps forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen kilden@kilden.dk.