Se våra utmärkta recensioner på Trustpilot

Persondata & cookies

POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

 1. ALLMÄNT
  Denna policy om behandling av personuppgifter ("Dataskyddspolicy") beskriver hur Kursuscentret Kilden ApS ("Kilden", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.
  Dataskyddspolicy gäller personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Kildens hemsida, https://www.kilden-massagebankar.se/ ("Hemsidan").
  Kilden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Kilden kan göras via kontaktuppgifterna som anges under avsnitt 7.
   
 2. VILKA PERSONUPPGIFTER INSAMLAR VI, FÖR VILKA SYFTEN OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING
  När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.
  Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, samt visa dig relevanta erbjudanden på sidan. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen av att förbättra webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden.
  Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning, art. 6 1 mom. bokstav f.

  När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Webbplatsen samlar vi in den information du själv lämnar, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransförfrågningar samt information om vilken IP-adress beställningen gjordes från.
  Syftet är att vi kan leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, bland annat för att kunna hantera dina rättigheter att returnera och klaga. Vi kan även behandla information om dina köp för att uppfylla lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in för ändamålet och för att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.
  Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning, art. 6 1 mom. b, c och f.
 3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
  Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransförfrågningar kommer att vidarebefordras till LEMAN - INTERNATIONAL SYSTEM TRANSPORT A/S (lagerhotell) samt till GLS/Schenker, PostNord eller en transportör som ansvarar för leverans av de köpta varorna till dig.
  Information kan lämnas till externa partners som behandlar informationen på våra vägnar. Vi använder externa partners för bland annat datalagring, e-post, teknisk drift och förbättringar av webbplatsen samt för din utvärdering av vårt företag och våra produkter. Bland annat skickas information om ditt namn och din e-post vidare till TrustPilot så att en inbjudan att betygsätta oss på TrustPilots hemsida kan skickas på våra vägnar. Om du väljer att göra en anmälan blir TrustPilot personuppgiftsansvarig för den information som lämnas. Dessa företag är databehandlare och handlar enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvarig för. Databehandlare får inte använda informationen för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss och omfattas av sekretess gällande detta. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på våra vägner.

  Tre av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC., Dropbox, Inc. och Microsoft Corporation är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s personuppgiftsförordning art. 45.
  Kopia av Google LLCs certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  Kopia av Microsofts certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
 4. DINA RÄTTIGHETER
  För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

  Rätten till tillgång
  Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information det kan vara samt information om var informationen kommer från.
  Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till kilden@kilden.dk. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är.

  Rätt till rättelse
  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan rättas.

  Rätten till radering
  I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

  Rätten att begränsa behandlingen till lagring
  I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, till exempel om du anser att den information vi behandlar om dig är felaktig.

  Rätten till dataportabilitet
  I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du själv har gett oss levererade i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  Rätten att göra invändningar
  Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive den profilering som görs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.
  Du har även rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför utifrån våra berättigade intressen, jfr. pt. 2.1 och 2.3.

  Rätten att klaga
  Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den norska dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 København K angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas bland annat via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

  RADERING AV PERSONUPPGIFTER
  Information som samlas in om din användning av webbplatsen jfr. pt. 2.1. raderas senast när du inte har använt webbplatsen på 26 månader.
  Information som samlas in i samband med köp du har gjort på Webbplatsen jfr. pt. 2.2 kommer i princip att raderas 3 år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp eller efter att garantin har löpt ut. Uppgifter kan dock lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i 5 år fram till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

  SÄKERHET
  Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt mot obehörig åtkomst eller missbruk.
  Endast anställda som har ett verkligt behov av att komma åt dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

  KONTAKTUPPGIFTER
  Kursuscentret Kilden ApS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

  Om du har frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy eller vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4 kan du kontakta:
  Kurscentrum Kilden ApS

  Poppelstykket 8G
  2450 K¨poenhamn SV, Danmark

  Tel. nr: (+45) 70 400 600

  E-post: kilden@kilden.dk


  ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYEN
  Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.
  Om du har anmält dig till vår kundklubb kommer du att informeras om ändringarna i policyn genom att skicka information till din registrerade e-postadress.

  VERSIONER
  Detta är version 1 av Kildens personuppgiftspolicy daterad 4 maj 2018.

  Cookies
  Utöver den information du själv anger i samband med köp, anmälan till nyhetsbrevet och andra tjänster använder webbplatsen cookies. Cookies är digitala informationspaket som webbplatsen lagrar på din hårddisk. Cookien som används identifierar inte den enskilda användaren, utan snarare användarens terminalutrustning, t.ex. PC, mobiltelefon etc. En cookie är inte ett program och innehåller inga virus.

  Cookies används för att förbättra webbplatsens tjänst. Cookies är nödvändiga för att genomföra köp på webbplatsen. Användningen av cookies äventyrar inte din säkerhet när du använder webbplatsen.

  Följande cookies används på sidan:

  Cookie för sessions-ID (sessionscookie)
  Cookienamn: "PHPSESSID"
  Cookiens livslängd: Tills webbläsaren stängs
  Cookiens funktion: Kommer ihåg sessions-ID (som webbservern använder för att koppla samman besökaren med sessionen för varukorg, val av land, kundinloggning etc.)

  Cookie för att komma ihåg inloggning
  Cookies namn: "användare"
  Cookies livslängd: 30 dagar
  Cookiens funktion: Kommer ihåg inloggningsinformation

  Cookie som registrerar acceptans av cookies
  Cookies namn: "fdihcookiescript"
  Cookies livslängd: 14 dagar